Haldız İnşaat

Başkan

Uygarlık İçin Yeni Bir Hayat İnşa Etmek; Adına “hayat” dediğimiz, heyecan ve mutluluklarla dolu maceranın içinde, yeni bir uygarlık inşası için çalışma arkadaşlarımızla birlikte yarattığımız eserler bizlere yeni yaşam projeleri için ilham veriyor.

Doğal ortamları daha güzel ve yaşanabilir ortamlara dönüştürme becerisine sahip olan insan eliyle oluşan yapılar, zaman içinde gelişim göstererek ilkel mağaralardan gökdelenlere, tozlu patikalardan otoyollara dönüşerek çeşitli teknik ve estetik evrimlere uğramıştır. Dolayısıyla inşaatçılar, insanlık gelişim tarihini ve kültür evrimini günümüze taşıyan ve dolayısıyla geleceğe rehberlik eden insanlardır.

İnsanoğluna daha konforlu, daha çağdaş ve daha güvenli bir yaşam ortamı sunmak “Haldız iş anlayışı”nın özünü oluşturmaktadır. Kurulduğu günden beri bu temel iş anlayışından sapmamış olan şirketimiz; milyonlarca insanın hayat kalitesinin yükselmesine katkı sağlayan sayısız proje üstlenmiş, taahhütlerini eksiksiz olarak yerine getirmiştir.

İnşaat müteahhitliğinde en önemli unsur insandır. Makineyi ve teknolojiyi seçmek kolaydır ancak işine ve mesleğine sevgisi ve saygısı olan kendini işine adayabilen doğru insanı bulmak çok zordur. Bundan dolayıdır ki biz deneyimli, kendisini yenileyebilen ve ekip çalışmasına önem veren, işçi, mühendis ve yöneticilerden oluşan Haldız ailesinin, şirketimizin en büyük sermayesi olduğuna inanırız.

İnsanın en önemli kaynak olduğu prensibinden yola çıkan firmamız; tüm çalışanları ile kenetlenmiş bir aile anlayışı içinde doğru ve dürüstlükten taviz vermeden büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürmekte, firma bünyesine dahil olan her yeni proje ile birlikte teknik yeterlilik ve kapasitesini de artırmaktadır. Bize göre kolay iş yoktur, ancak işin zor ve yorucu yanını kolay kılmak ve gelişmeyi sağlamak yönetim yeteneğimize bağlıdır.

Şirketimizin temel politikası, dünyada hızla gelişen teknolojiye paralel olarak artan kaliteli üretim standartları ve rekabetçi piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde iş ve hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi ön plana çıkararak, inşaat sektöründe rekabet edebilecek lider kuruluş haline gelmektir. Bu doğrultuda tüm çalışanlarımız için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratılması yanında, doğal çevrenin korunması büyük önem arz etmektedir.

Şantiyelerimizde çalışan personelimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbirin alınması, olası iş kazaları riskinin minimuma indirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, doğal çevrenin korunması, madde ve enerji kullanımında israfın önlenmesi, atıkların geri kazanım yoluyla ülke ekonomisine kazandırılması şirketimizin ana prensipleri olarak belirlenmiş bulunmaktadır.

Çağdaş işletim ve yönetim yaklaşımları doğrultusunda sunduğumuz hizmetin kalitesini, hedeflerimiz doğrultusunda sürekli ölçüp iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Şirketimizin ekonomik gücünü arttıracak, mali ve insan kaynaklarını hedefler doğrultusunda en etkin ve verimli şekilde kullanmak, sürekli gelişen ve değişen iş dünyasında daha da etkin olmak ve geleceğe hazırlanmak için araştırma ve planlamalarımıza büyük önem ve ağırlık veriyoruz.

Şirketimizin her kademesindeki personelin sahip olduğu bilgi birikimi ve ileri teknoloji deneyimi ve özellikle proje yönetimi konusundaki tecrübemiz şirketimizin geleceği açısından en büyük güvencemizdir. Diğer taraftan sahip olduğumuz makine-ekipman ve teçhizat en ileri teknolojinin kullanılarak yüksek kalitede iş üretilmesi açısından büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, sağlam ve temkinli adımlarla büyümeye ve yatırımlarımıza devam edeceğiz. Haldız İnşaat’ın bugünlere gelmesinde katkısı ve emeği olan bütün personelimize, çözüm ortaklarımıza ve paydaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

“Daha iyi”nin peşinde bizimle yılmadan koşan, tüm zorluklara ustaca göğüs geren ve bugün geldiğimiz noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hep beraber nice “daha iyi” günlere!

Macit HALDIZ

Yönetim Kurulu Başkanı

mesajformu

mesaj alındı

teşekkür ederiz , en kısa sürede sizinle irtibata geçeceğiz

Yeni Mesaj kapamak için esc tuşu veya çarpı sembolüne bas